Wild About Florida

Wildflowers

Ximenia

Scientific Name: Ximenia

Common Names: Ximenia

Plant Family: Olacaceae