Wild About Florida

Wildflowers

Alaska Saxifrage

Scientific Name: Saxifraga razshivinii

Common Names: Alaska Saxifrage

Duration: Perennial

Plant Family: Saxifragaceae

Growth Habit: Forb/herb